Řešení

Komplexní systém pro zamezení srážek se zvěří na pozemních komunikacích.

radio_button_checked Doprava

Bezpečný provoz

Systém SEPO je účinným nástrojem, který zabraňuje migraci zvěře skrze nepřehledné a rizikové úseky dopravní komunikace. Vytypování nejvhodnějších úseků je prováděno na základě dat o nehodovosti. Na vybraných částech komunikací je prováděna instalace pachových ohradníků. Ty šíří pach přirozeného predátora a umožňují zvěř z těchto úseků šetrně odklonit a zamezit možnému střetu s projíždějícími automobily.

radio_button_checked Příroda

Chráněná zvěř

Řízeným a šetrným odklonením zvěře od frekventovaných úseků dopravní komunikace dochází k její ochraně. Zvířata mohou nadále migrovat přírodními cestami a nebo překračovat vozovku v bezpečnějších úsecích. Stres a nebezpečí srážky je tím sníženo na minimum.

radio_button_checked Neinvazivnost

Šetrné k přírodě

Důležitým faktorem pro instalaci ochraných prvků je jejích šetrnost a nezávadonost vůči přírodě. Pachová látka a nosič, do kterého je látka aplikována, splňují nejpřísnější kritéria nezávadnosti. Jsou netoxické a velmi šetrné k přírodě. Materiál nosiče je navíc biodegradabilní a disponuje hnojivými účinky.

radio_button_checked Digitalizace

Centralizovaná data

Soustava počítačových a mobilních aplikací zajišťuje efektivní, sofistikovánou a centralizovanou správu a kontrolu všech instalací pachových ohradníků. Díky moderním technologiím jsou veškerá data dostupná z libovolného místa. Systém byl navržen tak, aby bylo možné spravovat i jiné bezpečnostní prvky, nejen pachové ohradníky. Aktuální data o nehodovosti umožňují provádět vhodnou optimalizaci již zavedených instalací. Aplikace využívají správní celky, dodavatelé zabezpečení a zaměstnanci dodavatelů.

radio_button_checked Jedinečnost

Patentováno a certifikováno

Značka SEPO a technologické postupy využívané pro správu pachových ohradníků jsou jedinečné a patentované. Kvalita a účinnost využívaných materiálů byla testována v reálném provozu i v laboratorních podmínkách. Výsledkem jsou certifikáty a olfaktometrická měření, která potvrzují uváděné vlastnosti látek.