Problematika

Každoročně eskalující problém s migrující zvěří, který není adekvátně řešen.

radio_button_checked Nehodovost

Nárůst nehod

Střetů se zvěří každoročně přibývá. Za posledních 5 let se celkový počet zvýšil o 40 %. V roce 2017 se jednalo o rekordních 12 043 nehod, které byly nahlášeny Policii ČR. Jejich hmotná škoda byla vyčíslena na 436 743 800 Kč.

Celkově v roce 2017 šlo o 11,6 % ze všech dopravních nehod. Toto procento také každoročně narůstá a další desetitísice nenahlášených nehod nejsou v této statistice započteny.

radio_button_checked Člověk

Ohrožení cestujících

Desetitisíce nehod, které jsou zapříčiněny střetem se zvěří, každoročně vedou k ohrožení mnoha lidských životů a zranění cestujících. Na ošetření zraněných a jejích další léčbu je každým rokem vynaloženo několik miliard korun. Další náklady jsou spojeny s asistencí policejních složek, hasičů a myslivců, kteří jsou k nehodám přivoláni.

radio_button_checked Zvěř

Ohrožení zvěře

Při překonávání frekventovaných silničních komunikací je zvěř vystavena stresovým situacím, kdy často bojuje o vlastní život. Pokud dojde ke srážce, je trpící zvěr zpravidla utracena přivolaným myslivcem. V horším případě zraněna a v šoku z místa nehody uteče. Svým zraněním následně podléhá bez jakékoliv pomoci.

radio_button_checked Ochranna přírody

Invazivní a neučinné metody

Aktuálně využívaná opatření nedisponují požadovanými vlastnostmi. Pevné ploty výrazně zasahují do rázu krajiny. Odrazové plašiče jsou účinné pouze po setmění a to jen částečně. Pachové ohradníky jiných dodavatelů využívají PU pěnu, která je toxickou, karcinogenní a mutagenní látkou. Využívaná pachová látka často nemá účinky, které udává výrobce.

radio_button_checked Technologie

Nízká kontrola a optimalizace

Instalovaná opatření nejsou centrálně evidována a kontrolována. Informace o instalaci jsou často pouze v papírové podobě u lokálních správců komunikací. Chybí vyhodnocování zavedených opatření a jejich další optimalizace. V případě pachových ohradníků je obvykle provedena pouze jejich prvotní instalace, další doplnění však již není prováděno a ohradníky se stávají neúčinnými.